ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

Μανώλη Θαλασσέλλη Γεωπόνος Τ.Ε. M.Sc. & Σάρδη Σταματία Γεωπόνος M.Sc.

Καφασ. Διαγ. Αψίδα (6 x 6)

Διαστάσεις:


120(Y) x 180cm     57,37 €
180(Y) x 120cm     56,90 €
180(Y) x 180cm     76,09 €
180(Y) x 90cm       44,19 €