ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

Μανώλη Θαλασσέλλη Γεωπόνος Τ.Ε. M.Sc. & Σάρδη Σταματία Γεωπόνος M.Sc.

Αχλαδιές

Στην προσπάθεια μας για διατήρηση των τοπικών ποικιλιών καρποφόρων δέντρων της Λέσβου, ξεκινήσαμε το έτος 2009 την διαδικασία επιλογής και πολλαπλασιασμού ντόπιων ποικιλιών.

 

Έπειτα από την επιλογή των μητρικών φυτών και την ταυτοποίηση έγιναν οι πρώτες δοκιμές σε υποκείμενα και παρακολουθήθηκε η ανάπτυξη των φυτών.

 

Η πρώτη παραγωγή για εμπορική διάθεση των δενδρυλλίων πραγματοποιήθηκε το 2011 και τα φυτά ήταν έτοιμα προς διάθεση την άνοιξη του 2012.

 

Τα δενδρύλλια που αρχικά διατέθηκαν ήταν το αχλάδι Αχτσές και το αχλάδι Μηλάπιδο. Και οι δύο ποικιλίες αχλαδιάς είναι ευρέως γνωστές στους καταναλωτές της Λέσβου.

 

Ειδικά η Αχλαδιά Αχτσές είναι ένα υπερπρώιμο, αυτογόνιμο αχλάδι με την ωρίμανση της να προσδιορίζεται στα μέσα με τέλη Ιουνίου. Είναι ένα αχλάδι μεσαίου μεγέθους, πράσινου χρώματος αρχικά και κίτρινο κατά την πλήρη ωρίμανση, πολύ χυμώδες και αρωματικό. Τα αχλαδιά Αχτές τα παλαιότερα χρόνια εξάγονταν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος με όπλο τους την πρωιμότητα και την υπέρωχη γεύση. Μειονέκτημα της συγκεκριμένης ποικιλίας θεωρείται η μικρή διατηρησιμότητα των καρπών.

axtses

                                                                    Αχλαδιά Αχτσές

 

Η αχλαδιά Μηλάπιδο είναι ένα μικρό σχετικά αχλάδι το οποίο τρώγεται σε πλήρη ωρίμανση γιατί όταν είναι άγουρο ο καρπός είναι στυφός. Ο καρπός έχει χρώμα πρασινοκόκκινο, είναι αρωματικό και χυμώδες.

 

milapido

                                                                   Αχλαδιά Μηλάπιδο