ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

Μανώλη Θαλασσέλλη Γεωπόνος Τ.Ε. M.Sc. & Σάρδη Σταματία Γεωπόνος M.Sc.

Συντήρηση κήπων

Συντήρηση κήπων

Ένας καλά μελετημένος , σχεδιασμένος και κατασκευασμένος κήπος είναι μια καλή αρχή. Η διάρκεια ζωής του όμως και η αισθητική του διάρκεια και βελτίωση στο χρόνο εξαρτάται από το επίπεδο…