Προέκταση Καλωδίου Σούκο BORMANN

5,5018,00
Προέκταση καλωδίου σούκο με διατομή 3x1,5mm της BORMANN...

Προέκταση Καλωδίου Σούκο IP44 BORMANN

14,52
Προέκταση καλωδίου σούκο με διατομή 3x1,5mm, με δείκτη προστασίας IP44...

Μπαλαντέζα Καλωδίου Ανοιχτού Στροφείο BORMANN

38,4664,10
Μπαλαντέζα καλωδίου ανοιχτού τύπου στροφείο, ένδειξη παροχής ρεύματος, με τέσσερις (4) σούκο πρίζες και με διατομή 3x1,5mm...

Μπαλαντέζα Καλωδίου Κλειστού Στροφείο BORMANN

13,6724,78
Μπαλαντέζα καλωδίου κλειστού τύπου στροφείο, με τέσσερις (4) σούκο πρίζες και με διατομή 3x1,5mm...