Ενδιαφέροντα

Η σωστή διαμόρφωση του εξωτερικού σας χώρου προϋποθέτει μελέτη και σωστό σχεδιασμό!

Εμείς μπορούμε να έρθουμε στο χώρο σας, κατόπιν συνεννόησης, να ακούσουμε τις ιδέες, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας να τις καταγράψουμε και σύμφωνα με αυτές να σας ετοιμάσουμε τη δική μας πρόταση.

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι:

1. Η επιτόπια μελέτη κλιματικών συνθηκών και στοιχείων που τις επιρρεάζουν (προσανατολισμός, υψόμετρο, απόσταση από τη θάλασσα κ.α.)
2. Η εκτίμηση της ποιότητας του εδάφους. Συνήθως γίνεται με απλή εκτίμηση των φυσικών χαρακτηριστικών του, σε περίπτωση όμως που υπάρχουν αμφιβολίες για την καλή του ποιότητα πιθανόν να γίνει και εργαστηριακός έλεγχος.
3. Η παρατήρηση και καταγραφή του αναγλύφου του κτήματος και η μέτρηση των διαστάσεων που μας ενδιαφέρουν, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη κάτοψη μηχανικού (αρχιτέκτονα, πολιτικού ή τοπογράφου).
4. Η μελέτη και ανάλυση όλων των παραπάνω παραγόντων. Οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα καταγράφονται σε μία έκθεση, που καταχωρείται στο δικό μας αρχείο.
5. Ο σχεδιασμός της κάτοψης, που βασίζεται στις παρατηρήσεις που έχουμε καταγράψει. Στο σχέδιο αυτό απεικονίζονται όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρότασή μας π.χ. θέσεις φύτευσης, κατασκευή παρτεριών ή αναβαθμίδων, τοποθέτηση χλοοτάπητα, δημιουργία χρηστικών χώρων (παρκιν, ψησταριά) κ.τ.λ..
6. Η παρουσίαση της πρότασής μας σε εσάς. Ανάλυση και επεξήγηση των στοιχείων που απεικονίζονται. Οι παρατηρήσεις σας καταγράφονται, για να γίνουν διορθώσεις επάνω στο σχέδιο.
7. Διόρθωση του σχεδίου και υπολογισμός του κόστους κατασκευής.
8. Παράδοση σε εσάς του σχεδίου και της οικονομικής προσφοράς για την κατασκευή.

Αφήστε μια απάντηση