Ενδιαφέροντα

Επιλύουμε μαζί φυτοπαθολογικά προβλήματα των φυτών σας

H εταιρία ΓΕΩΓΝΩΣΙΑ Ο.Ε.  έχει την δυνατότητα να σας συμβουλέψει και να  σας δώσει λύση για κάθε πρόβλημα που αφορά την καλλιεργούμενη από εσάς έκταση είτε αυτή είναι μία επαγγελματική καλλιέργεια είτε είναι ο κήπος και τα φυτά σας στο σπίτι.  Είναι σημαντικό να εντοπισθεί έγκαιρα  η προσβολή από  έντομο, ασθένεια τροφοπενία κ.τ.λ

Οι πείρα και η γνώση θα βοηθήσουν να διαγνώσουμε σωστά το πρόβλημα και να σας παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλές και λύσεις.

Ένα πρόβλημα στα φυτά σας μπορεί να φαντάζει δύσκολο και μη αντιμετωπίσιμο όμως μπορεί με σωστή διάγνωση και τις κατάλληλες επεμβάσεις να εξαλειφτεί.   Καλό είναι λοιπόν να αναζητάτε και να εμπιστεύεστε τις συμβουλές εξειδικευμένων γεωπόνων ώστε να επιτύχετε την αποτελεσματικότερη διάγνωση με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος.  Πολλές φορές άλλωστε άριστο αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε και με σκευάσματα βιολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον και το χρήστη.   

Είναι σημαντικό όταν θελήσετε οποιαδήποτε λύση σε πρόβλημα φυτών να έχετε μαζί σας ένα φρέσκο και το κατά το δυνατόν  αντιπροσωπευτικό  δείγμα από το άρρωστο φυτό. Το δείγμα είναι καλό να το έχετε τοποθετήσει σε μία αεροστεγή συσκευασία για την αποφυγή διασποράς του πιθανού μολύσματος . Συνήθως ένα κλαδί  10-20cm είναι αρκετό για να γίνει μία πρώτη μακροσκοπική εξέταση αλλά και αν κριθεί απαραίτητο να πραγματοποιηθεί πιο ενδελεχής εξέταση με το ψηφιακό μικροσκόπιο. Αν παρόλα αυτά δεν επιτευχθεί ο εντοπισμός του προβλήματος μπορεί να αποσταλεί δείγμα του φυτού σας ή ψηφιακές μικροσκοπικές απεικονίσεις σε συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα.

Εφόσον καθοριστεί με ακρίβεια το πρόβλημα, σας προτείνουμε τα καταλληλότερα μέσα αντιμετώπισης. Είναι στην ευχέρεια σας λοιπόν να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας και να είστε σίγουροι ότι με γνώση των αναγκών του επαγγελματία και ερασιτέχνη καλλιεργητή της γης θα σας παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλές και λύσεις.  

Αφήστε μια απάντηση